ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Hasankeyf’in Noctuidae, Erebidae, Euteliidae ve Nolidae (Lepidoptera, Noctuoidea) Familyalarının Belirlenmesi, Batman, Türkiye

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.17, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 128-137

Keywords : Fauna; Noctuoidea; Güve; Lepidoptera; Hasankeyf; Türkiye;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Noctuoidea (Lepidoptera) faunası üzerinde yürütülen bu çalışma, 2018-2020 yılları arasında Türkiye'nin güneydoğusundaki Batman ili Hasankeyf ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Noctuoidea türlerinin büyük çoğunluğu gece aktif olduğundan örnek toplama çalışmaları daha çok gece yapılmıştır. Noctuoid güveler, atrap ve UV ışık tuzakları ile yakalanmıştır. Toplanan örnekler yumuşatılıp gerildikten sonra literatür verilerine göre teşhis edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çalışma alanında 160 noctuoid güve türü tespit edilmiştir, bunlardan 110 tanesi Batman ili için yeni kayıttır. Haemerosia vassilininei A. Bang-Haas, 1912 ile endemik Dryobotodes glaucus Ronkay & Gyulai, 2006 türlerinin Türkiye’deki ikinci kayıtları verilmiştir.

Last modified: 2022-12-08 18:01:00