ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Fotovoltaik Piller Kullanılarak Güneş Işınım Şiddetinin Beş Farklı Doğrultuda Ölçülmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.17, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 155-169

Keywords : Piranometreler; Güneş radyasyonu; Güneş pili; Yayılı güneş radyasyonu; Direkt düneş radyasyonu;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, farklı yönlerden gelen güneş radyasyonunu ölçmek için bir tane yatay (“ÜST”) ve dört tane farklı dikey (“DOĞU”, “BATI”, “GÜNEY” ve “KUZEY”) yüzeye yerleştirilmiş bir fotovoltaik sistem kurulmuştur. Volt biriminde dakikalık olarak ölçülen tüm veriler bir yıl boyunca (Nisan 2020 - Mart 2021) toplanmıştır. Fotovoltaik veriler eş zamanlı olarak 8-48 Model B&W piranometre ile ölçülen veriler kullanılarak W/m2 biriminde kalibre edilmiştir. R2 ve RMSE istatistiksel yöntemleri kullanılarak “ÜST” FV pilden ve piranometreden alınan güneş enerjisi verileri karşılaştırılmış ve R2 = % 95 ve RMSE = 40.10 W/m2 olduğu görülmüştür. ÜST”, “DOĞU”, “BATI”, “GÜNEY” ve “KUZEY” yönlerinde aylık olarak yıllık toplam (ortalama) güneş enerjileri sırasıyla 4210.98 W/m2 (ortalama 350.92 W/m2), 1345.79 W/m2 (ortalama 192.26 W/m2), 2780.92W/m2 (ortalama 231.74 W/m2), 3577.94 W/m2 (ortalama 298.16 W/m2) ve 1200.93 W/m2 (ortalama 100.08 W/m2) olarak ölçülmüştür.

Last modified: 2022-12-08 18:01:00