ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Erken Evre Gloktik Larenks Radyoterapisinde Yoğunluk Ayarlı Ark Tedavisi ve CyberKnife Tekniklerinin Tedavi Planlarının Karşılaştırması

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.17, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ; ;

Page : 65-71

Keywords : Larinks Kanseri; Radyoterapi; IMAT; CyberKnife; Dozimetri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Erken Evre Glottic Larenks (EEGL) Kanseri tedavi planlarında iki radyoterapi tekniğini (Robotik tabanlı lineer hızlandırıcı Stereotaktik Beden Radyoterapi (SBRT) ve lineer hızlandırıcı tabanlı Yoğunluk Ayarlı Ark Tedavisi (YAAT)) dozimetrik olarak, hedef hacim ve kritik organ dozları açısından kıyaslamayı amaçladık. EEGL tanısı ile tedavi edilen 15 hastanın retrospektif bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri kullanıldı. Planlanan tedavi volümü (PTV), larinkse 0.5 cm'lik bir marj vererek oluşturuldu. Her iki tedavi planında da 10 fraksiyonda toplam 45 Gy tedavi dozu tanımlanmıştır. PTV tedavi hacimlerinin %95'inin (D%95) tedavi dozunu alması amaçlanmıştır. Ortalama PTV hacmi 95.56 cm3 (68.8 cm3 - 142.6 cm3) idi. D%98, D%2 ve Dmean değerleri IMAT planında CK planına göre daha düşüktü. CK planlarında ortalama spinal kord maksimum dozu (Dmax), istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür. Sağ ve sol karotid arterler için Dmax ve Dmean değerleri, IMAT planlarında CK planlarına göre anlamlı derecede düşüktür. Ayrıca tiroid bezinin Dmean değeri, IMAT planlarında CK planlarına göre anlamlı derecede düşüktür. 15 EGL hastasının görüntüleri ile düzenlenmiş tedavi planlarının dozimetrik kıyaslamasında CK planlamasıyla kritik organ dozlarında, özellikle de tedavi hacminin büyük olduğu tümörlerde istenen kriterlere ulaşılamadığı gösterilmiştir.

Last modified: 2022-12-08 18:01:00