ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Abietan İskeletine Sahip Szemaoenoid A Molekülünün Teorik Olarak İncelenmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.17, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 82-95

Keywords : Abietan; YFT; HF; NMR;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Önemli biyolojik aktiviteye sahip olan diterpenlerin yapısını analiz etmek ve kimyasal özellikleri hakkında öngörüde bulunabilmek amacıyla, abietan iskeletine sahip Szemaoenoid A bileşiği teorik olarak incelenmiştir. Abietan bileşiğinin bağ uzunlukları, bağ açıları, dihedral bağ açıları ve 13C-NMR isotropik kayma değerleri, ab initio ve yoğunluk fonksiyoneli teorisi (YFT) yöntemleriyle hesaplanmıştır. Teorik sonuçların deneysel veriler ile korelasyonu, istatistiksel analiz çalışmalarıyla belirlenmiştir. Titreşim analizleri, B3LYP/cc-pVDZ teori düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ilgili bileşiğin elektronik yapıları (HOMO-LUMO ve MEP haritaları) teorik olarak incelenmiştir. Sınır moleküler orbitallerinin enerji değerlerini kullanarak, bileşiğin sınır moleküler orbital enerji farkları, kimyasal sertlik ve elektronegatiflik gibi parametreleri B3LYP/cc-pVDZ düzeyinde hesaplanmıştır. Szemaoenoid A bileşiğinin ortalama kimyasal kararlılık gösterdiği ve reaktifliğe sahip olduğu belirlenmiştir.

Last modified: 2022-12-08 18:01:00