ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Minkowski 4-Uzayında Null Eğrilerin W-Yönlü Eğrilerinin Karakterizasyonları Üzerine

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.17, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 19-35

Keywords : Yön eğrisi; Donör eğrisi; Null eğrisi; Minkowski uzayı;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu makalede, Minkowski 4-uzayında null eğrilerin W-yönlü eğrilerinin basit karakterizasyonlarını inceliyoruz. İkinci bölümde, Minkowski 4-uzayında Frenet denklemleri ile eğrilerin temel kavramları verilmiştir. Üçüncü bölümde, Minkowski 4-uzayındaki null eğrilerinin temel normal yönü ve donör eğrileri tanımlanmış ve bunların basit karakterizasyonları da türetilmiştir. Dördüncü bölümde, null eğrilerin B_1 yönü ve donör eğrilerini tanımlıyoruz ve ayrıca temel özelliklerini gösteriyoruz. Son bölümde, null eğrilerin B_2 yönü ve donör eğrileri de tanımlanmış ve nedensel karakterizasyonları verilmiştir.

Last modified: 2022-12-08 18:01:00