ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Farklı Hücre Hatlarında Besiyeri ve FBS’in Hücre Proliferasyonu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.17, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 55-64

Keywords : Hücre Kültürü; Besiyeri; FBS; MTT; Proliferasyon;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Hücre kültürü, laboratuvar şartlarında hücrelerin canlılığının ve proliferasyonunun devam ettirilmesi için oluşturulan yapay, steril bir ortamdır. Bu yapay ortam şartlarında, hücrelerin büyümelerinin desteklenmesi amacıyla besiyerine ek olarak fetal bovine serum (FBS) gibi hücre proliferasyonunu arttırıcı maddeler de eklenmektedir. Hücreler uygun besiyeri ve FBS oranı kullanıldığı takdirde daha etkili bir şekilde prolifere olabilmektedir. Bu çalışmada, farklı besiyeri çeşitlerinin (Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM), RPMI-1640, DMEM High-Glucose ve DMEM/F12) ve farklı FBS oranlarının (%0, %5, %10, %15, %20, %25) belirlenen hücre hatlarındaki (L929, J774, Arpe-19, RVECs, AU-565, MCF-7, HEK293T) hücre proliferasyonuna etkileri incelendi. Hücre canlılık analizleri MTT testi ile yapıldı. MTT testi sonuçlarına göre belirlenen hücre hatlarının prolifere olacağı en uygun besiyeri çeşidi ve kullanılacak FBS oranları belirlendi. Bu çalışmayla birlikte, belirtilen hücre hatlarının birçok besiyeri çeşidinde ve farklı FBS oranlarında prolifere olabileceği gözlemlenmiştir. Elde edilen veriler dikkate alındığında, farklı hücre hatlarında optimum hücre proliferasyonun gerçekleştiği besiyeri çeşidi ve maliyeti yüksek ürünlerden biri olan FBS’in optimum hücre proliferasyonunu sağladığı ideal düzeydeki kullanım oranları saptanmıştır.

Last modified: 2022-12-08 18:01:00