ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Dars jarayonida yangi ko’rgazmali va tarqatmali materiallardan foydalanish

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 440-442

Keywords : illyustrativ metod; Ko’rgazmali va tarqatmali materiallar; pedagog mahorati; milliy qadriyatlar; milliy metodlar; dars samaradorligi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada darslarda koʻrgazmali va tarqatmali materiallardan foydalanish texnologiyasi xususida fikr-mulohazalar bildirilgan. Xususan, milliy qadriyatlarimiz bilan uygʻunlashib yangi metodlar yaratgan holda zamonaviy darslarni tashkil etish masalalari koʻrib chiqiladi.

Last modified: 2023-01-30 19:45:15