ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Chizmachilik va muhandislik grafikasi darslarida kompyuterdan foydalanish metodikasi

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 504-513

Keywords : kibernetik yondashuv; audio; videotexnika; ta’lim jarayoni; ta’lim tizimi; avtomatlashtirish; chizmachilik; avtomatlashtirilgan ta’lim dasturlari (ATD);

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

ATD ga asosan ta'lim murakkab dinamik tizim sifatida qaraladi va uning asosida kibernetik yondashuv yotadi. Bu tizimni boshqarish o'qituvchining talabaga (kompyuter va boshqa audio va videotexnika texnik vositalari yordamida) buyruq uzatishi hamda talaba o'qituvchi muloqotini o'rnatish orqali amalga oshiriladi. Ya'ni, ta'lim jarayoni baholash va talaba (o'z-o'zini baholash) ishtirokida bir vaqtning o'zida nazorat qilib boriladi.

Last modified: 2023-01-31 02:15:28