ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 33-38

Keywords : державне регулювання; ефективність; енергія; ринок; прибуток; модель; інвестиції.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Енергетичні ресурси відіграють важливу роль у розвитку економіки країн світу. Сучасний етап розвитку вітчизняного ринку енергії характеризується впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, які зумовлені уповільненням розвитку світової економіки, просторовою дискретністю розподілу енергетичних ресурсів, порушенням збалансованого їх виробництва та споживання, загостренням екологічних проблем, глобалізацією. Метою статті є розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності державного регулювання ринку енергії в Україні. При підготовці статті використано методи: логічного узагальнення (для виявлення суперечності функціонування ринку енергії в Україні), графічний метод (для наочного зображення взаємозв’язків між суб’єктами ринку енергії), статистичні методи (при дослідженні тенденцій основних показників, які характеризують ринок енергії), експертних оцінок (при формуванні пропозицій напрямів удосконалення державного регулювання ринку енергії в Україні) та інші. Авторами виділено чотири ключові проблеми функціонування ринку енергії в Україні: зношеність виробничого обладнання суб’єктів ринку; дефіцит фінансових ресурсів; непривабливість підприємницького середовища; неефективна організаційно-інституційна структура. Вказується на доцільність державного регулювання ринку енергії України, що зумовлено наявністю конфлікту інтересів серед його суб’єктів. Зазначено, що в сучасних умовах перед органами державної влади постає завдання щодо необхідності забезпечення оптимальної структури генеруючих потужностей, а також своєчасного введення в експлуатацію нових об’єктів. Сформульовані основні принципи державної політики на ринку енергії в Україні. Авторами запропонована модель функціонування ринку енергії. Впровадження моделі функціонування ринку енергії сприятиме формуванню висококонкурентного середовища генеруючих компаній, передавальних організацій, посередників.

Last modified: 2016-07-06 16:44:24