ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ДОСЛІДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 132-135

Keywords : креативний менеджмент; креативність; креативне мислення; креативні здібності; майстерність; талант; коучинг;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті об?рунтовано актуальність використання креативного менеджменту в умовах стрімкого розвитку технологій та інновацій. Метою статті є дослідження ключових понять, які використовуються у креативному менеджменті, як у науковому, так й у практичному значенні. В ході дослідження було використано низку наукових методів. Так, при дослідженні змісту ключових понять креативного менеджменту було використано аналіз. З метою об?рунтування сутності кожного ключового поняття застосовано метод наукової абстракції. Послідовність розгляду ключових понять базується на логічному методі пізнання. У статті досліджено ключові поняття, які лежать в основі креативного менеджменту, а саме: креативність, неординарне мислення, творчі здібності, талант, майстерність, геніальність, коучинг тощо. Розкрито сутність кожного поняття з урахуванням управлінських, психологічних та філософських аспектів. Наукова новизна статті полягає у визначені сутності ключових понять креативного менеджменту з урахуванням сучасних реалій ділового життя та психологічних основ управління. Практична значущість статті відображена у можливості використання теоретичних аспектів креативного менеджменту в процесі управління, особливо інноваційною діяльністю. Визначено сутність та основні компоненти креативності. Розглянуто фактори творчих досягнень людини: особистісні фактори та фактори креативності. Доведено важливе значення у креативному менеджменті креативних (творчих) здібностей людини, необхідних у практичній діяльності. Розглянуто рівні креативних здібностей людини: майстерність талант та геніальність.

Last modified: 2016-07-06 19:17:29