ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІТНЕС-КЛУБУ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 136-142

Keywords : маркетингова політика; розробка маркетингової політики; фітнес-клуб; інновації; венчурні інвестиції.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Метою дослідження є пошук можливостей вдосконалення організаційно-ресурсного забезпечення розробки маркетингової політики фітнес-клубів, що дозволяє залучати венчурні інвестиції. Методи дослідження: аналіз, синтез, анкетування, індукція, дедукція, системний підхід. У ході дослідження встановлено, що ефективне управління діяльністю суб’єктів фітнесу в Україні ускладнюється проблемами управління, оптимізація якого для сфери фітнесу пов’язана з підготовкою професійних кадрів, вибором за рахунок маркетингової політики форм і методів діяльності, спрямованої на забезпечення ефективного функціонування і розвитку сфери фітнесу. З урахуванням наслідків впливу ринкових відносин на процес функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту, сформульовано завдання вдосконалення управління сферою фітнес-послуг і підвищення якості таких послуг, зокрема за рахунок інновацій. У зв’язку з цим, об?рунтовано, що реалізація соціальних і педагогічних функцій діяльності суб’єкта фітнесу дозволяє розробити і впровадити концепцію діяльності клубу, сформулювати стратегію його розвитку, цінову та маркетингову політику, систему продажів і сервісу, критерії якості послуг, схему добору та підвищення кваліфікації персоналу, що дозволило визначити необхідність більш детального вивчення ресурсного і організаційного забезпечення розробки маркетингової політики фітнес-клубів з урахуванням мотиваційно-ціннісних орієнтацій клієнтів, що дозволяє залучати венчурні інвестиції. Дослідження мотиваційно-ціннісних орієнтацій клієнтів фітнес-клубу дозволило визначити їх основою маркетингової політики суб’єкта і сформулювати зміст інноваційної складової діяльності фітнес-клубу з метою залучення венчурних інвестицій, принципові положення формування комплексу послуг і вимоги до підготовки і підвищення кваліфікації персоналу, відповідального за управління на рівні суб’єкта фітнесу.

Last modified: 2016-07-06 19:18:48