ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

УПРАВЛІННЯ ВЕНЧУРНИМ ІНВЕСТУВАННЯМ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО?ОБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 142-148

Keywords : інвестиції; венчурна інвестиційна діяльність; венчурний капітал; управління венчурними інвестиціями;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Метою дослідження є пошук можливостей щодо вирішення проблеми управління об’єктами венчурного інвестування на рівні підприємств. Методи дослідження: індукція, дедукція, аналіз, синтез, системного підходу. В ході дослідження з’ясовано, що реалізації Стратегії сталого розвитку ?Україна-2020? у частині сформованих державних пріоритетів інноваційного розвитку економіки заважає те, що за наявності значного попиту на венчурні інвестиції спостерігається незадовільний стан підготовки інвестиційних проектів у поєднанні зі слабкою фінансовою грамотністю ініціаторів інвестицій. Вказані проблеми обумовлені новизною практики отримання венчурних інвестицій для вітчизняних підприємств, що призводить до появи проблем управління венчурними інвестиціями. Для активізації інвестиційного процесу визначено об’єкти управління венчурними інвестиціями, інформація про які дозволяє приймати дієві управлінські рішення. Наукову новизну дослідження складає сформований підхід до теорії управління венчурними інвестиціями на основі доведення, що управління венчурною інвестиційною діяльністю повинно відбуватися з урахуванням принципів повноти та достовірності інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень щодо напрямів венчурної інвестиційної діяльності, етапів і форм фінансування; комплексності управління на основі розмежування інформаційних даних про об’єкти інвестування за центрами виникнення витрат і джерелами фінансування; періодичності представлення аналітичних даних про об’єкти інвестування для прийняття управлінських рішень. Практичне застосування вказаних принципів полягає у запропонованому інституціонально-об’єктному підході до організації та здійснення управління, що враховує масштаби охоплення управлінським процесом досліджуваних об’єктів інвестування для досягнення цілей суб’єктів інвестицій в частині підвищення ефективності управління венчурним інвестуванням.

Last modified: 2016-07-06 19:20:52