ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СОЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 148-154

Keywords : управління; підприємницька діяльність; система управління; принципи управління; соціальна відповідальність бізнесу.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

В сучасних умовах здійснення підприємницької діяльності одночасно з досягненням високих економічних результатів важливого значення набуває забезпечення соціального ефекту, що сприяє підвищенню рівня соціального забезпечення суспільства. Тому застосування соціальних принципів в управлінні підприємницькою діяльністю та поширення практики соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах розвитку економіки України має важливе значення та потребує особливої уваги. Мета статті полягає у розкритті сутності соціальних принципів управління підприємницькою діяльністю та їх практичному застосуванні для підвищення соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах господарювання. Методологічною базою підготовки та написання статті стали загальнонаукові методи пізнання наукової реальності, що пов’язана із складними процесами функціонування системи управління підприємницькою діяльністю в сучасних умовах господарювання, а саме: метод системного підходу, аналізу і синтезу, метод порівняння, індуктивно-дедуктивний підхід, історичний підхід, табличний метод тощо. У статті об?рунтовано застосування соціальних принципів в управлінні підприємницькою діяльністю та проаналізовано моделі соціальної відповідальності бізнесу і шляхи їх застосування в сучасних умовах розвитку економіки України. Правильне функціонування будь-якої системи залежить від принципів, які застосовуються в процесі управління цією системою і без яких вона не може виконувати своє призначення. Таким чином, соціальні принципи в системі управління підприємницькою діяльністю повинні займати одне з першочергових місць, оскільки метою здійснення підприємницької діяльності є не лише отримання прибутку, а й досягнення соціального ефекту, що сприятиме підвищенню соціального добробуту суспільства.

Last modified: 2016-07-06 19:22:04