ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНО?ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 211-215

Keywords : роздрібна торгівля; регіональна політика розвитку; інституційно-економічний механізм.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті об?рунтовано доцільність та актуальність удосконалення регіональної політики регулювання розвитку роздрібної торгівлі регіону, які полягають в тому, що недостатньо керований розвиток цього виду економічної діяльності призвів до неповноцінного виконання її базових функцій і, навпаки, ефективне регулювання розвитку роздрібної торгівлі регіону забезпечує зростання ВРП, збільшення поступлень до місцевих бюджетів, підвищення зайнятості, покращення якості життя населення та посилення інвестиційної привабливості територій. Мета статті полягає у виявленні недоліків регіональної політики регулювання розвитку роздрібної торгівлі в цілях формування переліку пріоритетних напрямів та заходів регіональних органів влади, спроможних забезпечити більш раціональний розвиток галузі. У результаті дослідження удосконалено методику якісного оцінювання ефективності регіональної політики регулювання розвитку роздрібної торгівлі шляхом декомпозиції напрямів та складових відповідного інституційно-економічного механізму. Цим забезпечується наукова новизна отриманих результатів. Визначені головні напрями, за якими доцільно здійснювати оцінювання ефективності регіональної політики формування інституційно-економічного механізму регулювання розвитку роздрібної торгівлі на регіональному рівні. Визначено недоліки інституційно-правового та нормативно-методичного напряму регулювання розвитку роздрібної торгівлі на регіональному та субрегіональному рівнях. У царині інституційно-організаційного напряму регулювання розвитку роздрібної торгівлі у Закарпатській області головними недоліками є низька ефективність функціонування та невиконання базових функцій щодо керованого розвитку роздрібної торгівлі державних регіональних і місцевих структур, відповідальних за розвиток галузі, відсутність достатнього планування і програмування збалансованого розвитку галузі, нерозвиненість інституційної інфраструктури державно-громaдської пiдтримки якісного функціонування сектору рoздрібної торгівлі. Виявлені прогалини економічного підходу до стимулювання збалансованого поступу роздрібної торгівлі.

Last modified: 2016-07-06 20:00:50