ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСТ ? ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 225-233

Keywords : реформа децентралізації; держава; урбанізація; державотворчий патріотизм нації; регіон; територія; населення;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено роль міста у складовій державнотворчого патріотизму нації, яке відображене в податках, що є кількісним фактичним вимірником щодо конкретизації реальної участі (нинішніх та майбутніх) платників податків у забезпеченні фінансової складової життєдіяльності й розвитку держави. Метою статті є формування теоретико-методичного під?рунтя для застосування державотворчого патріотизму нації (кількісного показника) у функціонуванні міст. Місто потребує ефективного управління його соціально-економічним розвитком. Суть цієї проблеми полягає, насамперед, в урахуванні інтересів різних складових міського середовища і зовнішніх чинників та забезпеченні, у такий спосіб, збалансованого соціально-економічного розвитку населеного пункту й прилеглих територій. Отже, зміст процесу управління соціально-економічним розвитком великого міста має бути дещо ширшим від звичайних взаємостосунків у контексті здійснення повноважень органами місцевої влади і, відповідно, ширшим, на наш погляд, і коло його суб’єктів та об’єктів. Система регулювання ролі міст та відповідних урбанізаційних процесів загалом передбачає існування трьох видів регулювання: адміністративно-правового, економічного та соціального. Саме регулювання ?рунтується на передумовах, пов’язаних із особливостями конкретного регіонального середовищ і навіть у межах держави може суттєво різнитися. Система регулювання урбанізаційних процесів або ж процесів зростання міст, як і всяка інша, містить зворотний зв’язок, що виявляється через вплив урбанізаційних процесів на регіональне середовище. Практичне значення отриманих результатів полягає у аналізі процесів управління розвитком територій, збалансованого фінансування функціонування міста до впровадження реформи децентралізації та зміни доходів громад під час дії даної реформи. Проаналізовано надходження податків на доходи з фізичних осіб, які розглядатимуться як кількісний показник державотворчого патріотизму.

Last modified: 2016-07-06 20:04:04