ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ОБЛІК ВИТРАТ НА ЕКОЛОГІЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 255-262

Keywords : облік; екологізація; витрати на екологізацію діяльності; екологічні витрати; Life cycle costing; управлінська звітність.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Актуальність теми дослідження обумовлена об’єктивністю та затребуваністю процесів екологізації діяльності вітчизняних підприємств й відповідною необхідністю відображення таких процесів у бухгалтерському обліку для формування об’єктивної та адекватної інформації щодо міри екологізації діяльності підприємства. Мета статті полягає в окресленні пропозицій щодо накопичення в бухгалтерському обліку інформації щодо витрат на екологізацію діяльності підприємства на основі використання наявних рахунків обліку витрат та окремих інструментів обліку витрат. Для отримання результатів дослідження використано нормативний метод, монографічний аналіз, сценарний аналіз, візуалізація. Об?рунтовано необхідність якнайскорішого вирішення питань забезпечення екологізації діяльності вітчизняних підприємств. Розглянуто поняття екологізації, екологізації виробництва та споживання. Проведено аналіз існуючих підходів до відображення у бухгалтерському обліку інформації щодо екологізації діяльності підприємства. Уточнено розуміння витрат на екологізацію діяльності підприємства та їхньої відмінності від екологічних витрат. Розглянуто напрями використання інформації щодо витрат на екологізацію діяльності підприємства для різних зацікавлених контактних аудиторій. Окреслено економічну цінність інформації щодо витрат на екологізацію діяльності підприємства. Проведено аналіз можливості використання існуючих у бухгалтерському обліку рахунків для накопичення інформації щодо витрат на екологізацію діяльності підприємства. Показано існуючі суперечності у разі використання наявної методології бухгалтерського обліку під час обліку витрат на екологізацію діяльності підприємства. Сформовано пропозиції щодо накопичення інформації про витрати на екологізацію діяльності підприємства у бухгалтерському обліку. Запропоновано створення форм управлінської звітності щодо витрат на екологізацію діяльності підприємства. Результатами дослідження є пропозиції щодо накопичення у бухгалтерському обліку інформації щодо витрат на екологізацію діяльності підприємства.

Last modified: 2016-07-06 20:49:33