ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

MANAS Journal of Social Studies >>

Vol.5, No.3

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Publishing Date: 2016-07-20

 1. Afet Odaklı Acil Manevi Sosyal Hizmet Uygulamaları Bağlamında Türkiye’ye Yönelik Bir Model Önerisi

  Authors: Ali SEYYAR; Aynur YUMURTACI

 2. Çocukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinliklerinin “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” Dersinde Okul Öncesi Bölümü Öğrencilerine Olan Etkisi (Samsun Eğitim Fakültesi Örneği)

  Authors: Murat GÖKALP

 3. The Analysis for The Effect of Classroom Climate on The Students of Primary Teaching

  Authors: Pınar KIZILHAN

 4. Avrupa Birliği’nin Tarım Entegrasyon Süreci ve Türk Cumhuriyetlerinin Tarım Entegrasyon Projeksiyonu

  Authors: Serdar YALÇINKAYA; M. Ali AKTAŞ

 5. Kırgızistan ve Kazakistan’da Dış Ticaret, Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

  Authors: Junus GANİYEV

 6. Kırgızistan’da Dini Durum ve Sovyet Sonrası Dini Gelişmeyi Besleyen Etkenler

  Authors: Suat CEBECI

 7. Hz. Peygamber (SAS)’ın Kur’an’i Tefsir Etme Şekilleri

  Authors: Hüseyin ÇELİK

 8. İbnü’l-Arabi’nin Marifet Teorisi Açısından Aklın Değeri

  Authors: Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU

 9. Kur’an’ı Anlamaya Yönelik Literal ve Kültürel Yaklaşımların Sosyal Değişmeye Uyum Açısından İşlevselliği

  Authors: Osman EYÜPOĞLU; Murat YILDIZ

 10. Otomobil Bakım ve Servis Hizmetleri Tercihine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

  Authors: Mehmet KARAHAN; Hasan DİNÇ

 11. Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi

  Authors: Selçuk KENDİRLİ; Muhammet ÇANKAYA

 12. Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle İşkolizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma

  Authors: Merve Nur MERT ŞENCAN

 13. Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü

  Authors: Seyhan ÖZDEMİR; Ramazan ERDEM

 14. Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimler

  Authors: Seyfi YILDIZ; Alparslan UĞUR

 15. Abdi İpekçi Yönetimindeki Milliyet Gazetesi'nin Bir Kitle Gazetesi Olarak Soğuk Savaş Bağlamında Değerlendirilmesi

  Authors: Beste Nigâr Erdem

 16. İletişim Ediminde “Diyalog Etiği” ve Televizyon Tartışma Programlarına Eleştirel Bir Bakış

  Authors: Gökçe YOĞURTÇU

 17. Turizmde Sürdürülebilirlikte Halkla İlişkiler Çalışmalarının Önemi

  Authors: Cevit YAVUZ

 18. Türk Dünyasında Ulusal Kimliklerin İnşasında Manas Destanına Siyasal İletişim Açısından Bir Yaklaşım

  Authors: Necdet EKİNCİ

 19. Milli Mücadele Döneminde İç İsyanlar: Yozgat Örneği

  Authors: Demokaan DEMİREL

 20. Nikolay Lvoviç Zeland ve Kaşgariya i Perevalı Tiyanşanya (Doğu Türkistan ve Tiyan-Şan Dağları Geçitleri) Adlı Eserinde Doğu Türkistan

  Authors: Bahattin GENCAL

 21. Кыргыз каганатынын бийлик структурасы

  Authors: Muratbek KOCOBEKOV

 22. Kırgız Matbuatının Ortaya Çıkmasında Ceditçiliğin Rolü

  Authors: Ebubekir GÜNGÖR

 23. Bağdat Paktı'nın Kuruluş Süreci ve Gelişiminde Türkiye'nin Rolü

  Authors: M. Bürkan SERBEST