ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Osmanlı Başkentinde Kölelerin Durumu Ve Azatları: Galata Örneği (1718-1730)

Journal: Journal of History and Future (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 212-238

Keywords : Osmanlı; İ�stanbul; Galata; Köle; Azat.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Köle, hukuk açısından bir şahıs değil, mal sayılan ve hürriyetinden mahrum olan kimsedir. Kölelik tarih içerisinde yer alan toplumların çoğunda bulunduğu gibi, Osmanlı devleti içerisinde de yer edinmiştir. Osmanlı toplumunda ekonomik gücü olan herkes köle satın almakta ve çeşitli işlerde istihdam etmekteydi. Bu çalışmada Osmanlı Devleti'nde kölelerin durumlarına bir örnek teşkil eden Osmanlı başkentinin üç büyük kazasında biri olan Galata'da kölelerin durumları ve azatları üzerinde durulmuştur. Araştırmada, mahkeme kayıtlarına konu olan dava kayıtlarına göre köle ve cariyelerin efendi ile ilişkisi, alım-satımları, milliyetleri ve azatları değerlendirilmiştir.

Last modified: 2017-05-02 20:53:41