ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Azerbaycan Atabeyleri İldenizlilerin Yıkılışı

Journal: Journal of History and Future (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 239-255

Keywords : Azerbaycan; İ�ldenizliler; Harezmşahlar Devleti; Gürcüler; Moğollar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Irak Selçukluları Devleti'nin içinden çıkan ve bir bakıma onun devamı sayılabilecek Atabey İ�ldeniz'in kurduğu Azerbaycan Atabeyliği, Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Batı İ�ran ve Kafkaslarda oluşan boşluğu doldurmuştu. Bu devletin son hükümdarı Atabey Ö� zbek, kendisinden önceki atabeyler kadar başarılı bir yönetim ortaya koyamadı. Bu başarısızlığında, şahsi eksikliklerinin yanında bölgedeki bitmek tükenmek bilmeyen iç çekişmelerin de rolü olmuştu. Her şeye rağmen ülkesini bir bütün olarak ayakta tutmayı başarmış, ama Moğol istilasının getirdiği yeni siyasi durum diğer devletler gibi onu da pençesine almakta gecikmemişti. Onun 1225 yılında ölümü ile birlikte bir dönem sona ermiş ve bütün Ortadoğu Moğol hâkimiyetine girmişti.

Last modified: 2017-05-02 20:55:25