ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

XIX. Yüzyılda Halep Vilayetinin Etnik* Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme

Journal: Journal of History and Future (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 256-271

Keywords : Halep; Türkmen; Arap; XIX. Yüzyıl; Osmanlı;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Halep 1516 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır. Halep, yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığı için içinde çok değişik etnik yapıları barındırmaktadır. Halep Osmanlı idaresine geçtikten sonra XVIII. Yüzyılın ikinci yarısında Kafkaslardan gelen Çerkezlerin yerleştirilmesi dışında etnik yapısında önemli bir değişiklik olmamıştır. Halep, Hicaz Yemen ticaret yolu üzerinde olması ve liman ticaretinin yoğun olması sebebiyle hep batılı devletler için önemli bir bölge olmuştur. Ö� zellikle, İ�ngilizler bölgeyi ve bölgedeki etnik yapıları tanımaya ayrı bir önem göstermiştir ki bunu Halep İ�ngiliz konsolosluğu raporlarından anlamaktayız. İ�ngiliz konsolosluğu Türkmenler, Kürtler, Ermeniler, Çerkezler ve Araplar hakkında raporlar tutmuştur.

Last modified: 2017-05-02 20:57:08