ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KASNAK MEŞESİ TABİATI KORUMA ALANINDA (ISPARTA) FARKLI HABİTATLARDA ÇUKUR TUZAK YÖNTEMİ İLE YAKALANAN CARABIDAE VE TENEBRIONIDAE (COLEOPTERA) TÜRLERİ İLE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.3, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 122-132

Keywords : Kasnak Meşesi; Carabidae; Tenebrionidae; fauna; biyolojik çeşitlilik; Türkiye;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Çalışma, Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı içerisinden seçilen meşe, otsu bitkiler ve dere yatağı habitatlarında 2005 ve 2006 yıllarında Nisan-Ekim aylarında 15 günlük periyotlar ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda yukarıda bildirilen habitatlardan çukur tuzak yöntemiyle Carabidae familyasına ait 9, Tenebrionidae familyasına ait 3 tür olmak üzere toplam 12 tür kaydedilmiştir. Shannon ve Simpson çeşitlilik indekslerine göre çalışılan habitatlar içinde otsu bitkiler habitatı en zengin habitat olarak belirlenmiştir. Her iki çalışma yılında da bütün habitatlardan örneklenen Dailognatha quadricollis (Brullé) ve Pimelia subglobosa (Pallas) sırasıyla %45 ve %24'lük dominansi değerleri ile en bol türler olarak saptanmışlardır. Anahtar kelimeler: Kasnak Meşesi, Carabidae, Tenebrionidae, fauna, biyolojik çeşitlilik, Türkiye COMPARATIVE BIODIVERSITY OF CARABIDAE AND TENEBRIONIDAE (COLEOPTERA) SPECIES IN VARIOUS HABITATS OF KASNAK MEŞESI NATURE RESERVE (ISPARTA) COLLECTED BY PITFALL TRAPS Abstract: The study was conducted in three habitats representing different ecosystems (an area dominated by oaks, a grassland including several plants, and a stream bank) in Kasnak Meşesi Nature Reserve during 2005 and 2006 at 15-day intervals from April to October. Consequently, a total of 12 species were recorded from the habitats sampled, 9 from Carabidae and 3 from Tenebrionidae, by using the pitfall traps. The grassland including several plants was determined as the most diverse habitat according to Shannon and Simpson indices of diversity. Dailognatha quadricollis (Brullé) and Pimelia subglobosa (Pallas) were the most abundant species collected from all the three habitats in both study years with percentages of 45% and 24%, respectively. Key words: Kasnak Meşesi, Carabidae, Tenebrionidae, fauna, biodiversity, Turkey

Last modified: 2017-08-01 22:17:03