ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.3, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 219-229

Keywords : En Küçük Kareler Yöntemi; En Küçük Medyan Kareler Yöntemi; güçlü regresyon; sapan değer; benzetim çalışması;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İstatistiksel yöntemler içerisinde yer alan regresyon çözümlemesi en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Olası birçok regresyon yöntemlerinin dışında, genellikle matematiksel hesaplamalardaki kolaylığından dolayı, En Küçük Kareler yöntemi (EKK) en uygun tahmin yöntemi olarak kullanılmaktadır. Veri analizi ve ekonometri uygulamalarında EKK kestiricileri yaygın olarak tercih edilmektedir. Bununla birlikte EKK kestiricileri sapan değerlere karşı oldukça hassas olduğundan, veri kümesinin sapan değerler içermesi durumunda veriler hakkında EKK kestiricileriyle yapılacak yorumlamalar geçersiz ve yanıltıcı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda sapan değerler için önerilen güçlü regresyon yöntemlerini tercih etmek, sonuçların güvenirliliği açısından daha uygundur. İstatistiksel çözümlemelerde kullanılan bu güçlü yöntemlerden biri de En Küçük Medyan Kareler yöntemidir (EKMK). Bu çalışmada, benzetim yoluyla oluşturulan veri kümelerinden yararlanılarak basit doğrusal regresyon modeli için EKK ve EKMK yöntemlerinden elde edilen model kestirim değerleri ( 0ˆβ , 1ˆβ , 2 σˆ , R2) karşılaştırılmıştır.

Last modified: 2017-08-01 22:17:03