ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SABİT SICAKLIK KONFİGÜRASYONUNDA ORTAM SICAKLIĞI VE SOĞUK DUVAR SICAKLIĞININ OSİLASYONLU YÜZEY GERİLİM HAREKETİNE GEÇİŞE ETKİLERİ

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.3, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 191-204

Keywords : Yüzey gerilimli akış; kararlı yüzey gerilimli akış; periyodik osilasyonlu yüzey gerilimli akış; sabit sıcaklık konfigürasyonu;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu araştırma, Sabit Sıcaklık Konfigürasyonunda, yüksek Prandtl sayısına sahip, silindirik bir kaptaki akışkanın kararlı ve osilasyonlu yüzey gerilimli akış hareketi deneysel olarak araştırılmıştır. Deney akışkanı, 30 mm çapındaki deney silindirinin simetri eksenine yerleştirilen silindirik bakır çubuk tarafından ısıtılmış ve deney silindirinin dış kenarına sarılan bakır boru içerisinden geçen su ile soğutulmuştur. Deney akışkanı olarak kinematik viskozitesi 5 cSt olan silikon yağı kullanılarak belli şartlar altında akış hareketleri ve sıcaklık osilasyonları gözlenmiştir. Akışkanın serbest yüzeyinden ortama olan ısı kaybının, farklı ortam sıcaklıklarının ve farklı soğuk duvar sıcaklıklarının kararlı haldeki akışkan hareketinin periyodik osilasyonlu akış hareketine başlama noktasına etkileri araştırılmıştır.

Last modified: 2017-08-01 22:17:03