ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ARAP BAHARI ÖNCESİ DÖNEMDE ARAP EDEBİYATININ ROLÜ The Impact of Arabic Litarature on the Pre-Arab Spring Time Period

Journal: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) (Vol.5, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 247-260

Keywords : Arap Tiyatrosu; Özgürlük; Siyaset; Devrim; Gençlik.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Beş Arap ülkesinden geçen ve hala devam eden Arap Baharı ile temel slogan özgürlük olmuştur. Ayaklanmaya yol açan toplumsal hareketlerin detaylı incelenmesinde, eğitimli gençlerin, isyanların ateşlenmesinde önemli bir öğe olduklarını fark ettik. Oysaki bu gençlik, özgürlük çağrılarını sergilemek ya da ifade etmek için zaman ve mekan fırsatlarına pek sahip değildi. O halde bu motivasyon nereden kaynaklanmaktadır? Ayaklanmalar içinde gençlerin rolünü nasıl anlayabilir ve ifade edebiliriz? Eğitim ve edebiyat gençlerin gözünü açmış mıydı? Edebiyat, bütün biçimleriyle, özgürlük çağrılarının ilk adımlarında bir etki yarattı mı? Arap gençliği, Arap Baharı öncesi anlatılarda nasıl işlenmiş veya tanımlanmıştır? Bu çalışma, Arap Baharı öncesi dönemde Mısır ve Suriye'de sosyal ve politik çevrenin nasıl imgelendiğini araştırmaktadır. Makalede teokratik atmosfer ile potansiyel özgürlük kanalları arasındaki ikilemi dikkate alarak, çağdaş anlatılar içinde edebi üretime yayılan siyasi boyuta odaklanacağım. Bu durumda edebiyat, Arap Baharı'nı ateşleyen kıvılcımlardan biri olabilir.

Last modified: 2018-07-24 22:51:19