ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Hypericum atomarium Boiss. Farklı Çözücü Ekstraktlarının Klinik Stafilokok Türleri Üzerine Antibakteriyel Etkisi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.13, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 164-172

Keywords : Hypericum; stafilokok;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Hypericum atomarium Boiss, Hypericum cinsine ait çok yıllık bir bitki olup, geleneksel tedavi yöntemlerinde tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışma ile H. atomarium Boiss. çiçeklerinden hazırlanan metanol (MeOH), kloroform (CHCl3) ve su (H2O) eksraktlarının klinik Stafilokok izolatları (S. aureus, S.hominis, S.haemolyticus, S.epidermidis) üzerine antibakteriyel etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre hazırlanan tüm ekstraktların klinik izolatlar üzerinde yüksek oranlarda antibakteriyel etkiye sahip oldukları tespit edilmiş olup en fazla antibakteriyel etki kloroform ile hazırlanan ekstrakta tespit edilmiştir.

Last modified: 2018-11-30 17:18:04