ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kuantum Halkalarında Güçlü Yozlaşmış Elektron Gazının Balistik İletkenliği

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.13, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 67-71

Keywords : Balistik iletkenlik; Rashba spin-yörünge etkileşimi; Kuantum halkası;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışmada Rashbaspin-yörünge, Zeeman etkileşim terimleri ve delta tip safsız potansiyeli dikkate alınarak, kuantum halkalarında güçlü yozlaşmış elektron gazı için sıcaklığın balistik iletkenliğe katkısı araştırılmıştır. Kuantum halkalarındaki elektronların balistik iletkenliğini bulmak için elektronların Green fonksiyonu, Dayson denkleminden faydalanılarak hesaplanmıştır. Kuantum halkalarında balistik iletkenliğin hem kimyasal potansiyele hem demagnetik akıya bağlı değişiminde rezonans piklerin olduğu görülmüştür. Rezonans piklerin genliği ve genişliği safsız delta tipi potansiyelin değerine bağlı olarak değişmektedir. Kimyasal potansiyele bağlı değişimdeki pikler kuantum halkalarında elektronların bağlı hallerinin enerjisine eşittir. T = 0 olduğu durumda balistik iletkenlik pozitif değer aldığı halde T ¹ 0 durumu için balistik iletkenlik, negatif değerler de almaktadır.

Last modified: 2018-11-30 17:18:04