ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Vertebra Radyoterapisinde Cyberknife ve Imat Tekniklerinin İncelenmesi: Dozimetrik Çalışma

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.13, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 90-96

Keywords : Vertebral Işınlama; IMAT; SBRT; TPS Doğrulama; Dozimetri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Çalışmamızda, TPS (Multiplan ve Eclipse tedavi planlama sistemlerinde) sanal olarak oluşturulan vertebra tümörünün doz dağılımları ile CIRS ATOM fantomda yapılan TLD ölçüm sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ölçümler için, CIRS ATOM fantomun 1 mm kalınlıkta BT görüntüleri alındı. Sağ böbrek, sol böbrek, spinal kord ve kalp organları kritik organ olarak ve hedef hacim olarak CTV tanımlandı. Eclipse (version 8.9.17) ve Multiplan (version 4.5.3) tedavi planlama bilgisayarlarında aynı kriterler kullanılarak planlamalar yapıldı. TLD pozisyonları TPS üzerinde belirlendi ve planlar üzerindeki değerler tespit edildi. Bu değerler TLD değerleriyle karşılaştırıldı. TLD ortalama okuma değeri ile Multiplan TPS de aynı noktadaki doz değeri karşılaştırıldığında minimum ve maksimum fark sırasıyla % 4.4 ve % 8.5 ti. Eclipse TPS de minimum ve maksimum fark sırasıyla % 4.4 ve % 46.5 bulundu. Sonuç olarak, her iki teknikte de kritik organ dozları açısından benzer sonuçlar elde edildi.  

Last modified: 2018-11-30 17:18:04