ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Potansiyel Bir SPB Yıldızı Olan η Tau Yıldızının Frekans Analizi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.13, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 72-82

Keywords : η Tau; Emisyon çizgisi; Be yıldızları; Veri analizi; STEREO uydusu;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışmada, η Tau yıldızının 2007 ile 2011 yılları arasında STEREO uydusundan alınan beş yıllık fotometrik verileri sunulmaktadır. Yüksek duyarlılığa sahip veriler, yıldızdaki Be olgusunu daha iyi anlamak için tayfsal bulgulardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Tayfsal veriler fotometrik gözlemlerle aynı zaman aralığını kapsamaktadır. η Tau, tayflarında çift pikli Hα salma profili göstermektedir. Bu profili analiz etmek için, Hα salma çizgileri, eşdeğer genişlikleri ve çizgi şiddetleri ölçülerek incelenmiştir. Fotometrik ve spektroskopik analizler sonucunda, yıldızın frekans dağılımı ve genlik şiddetlerinin tipik bir Be yıldızından farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Sıcaklık ve parlaklık değerleri gibi fiziksel parametrelerine dayanarak yıldızın Yavaş Zonklayan B tipi bir emisyon yıldızı olduğu sonucuna varılabilir. Öte yandan, emisyon çizgilerinin eşdeğer genişlik değerleri, salınım frekansları ve genlikleri ile ilişkili görünmektedir. Bu da, fotometrik değişimlerin çevresel disk yapısıyla ilişkili olabileceğini göstermektedirDoğuş ÖZUYAR, dozuyar@ankara.edu.tr, ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-8544-0950

Last modified: 2018-11-30 17:18:04