ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Bazı Biyolojik Bileşiklerin Kütlesel Zayıflatma Katsayılarının Monte Carlo Yöntemi ile Hesaplanması

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 408-417

Keywords : Fotonlar; Kütlesel zayıflama katsayısı; Biyolojik materyaller; Monte Carlo simülasyonları;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışma insan vücudunda bulunan 13 biyolojik numunenin toplam kütlesel zayıflatma katsayılarını Monte Carlo yöntemi ile hesaplamayı amaçlamaktadır. Simülasyonlarda, noktasal bir foton kaynağı, tek enerjili fotonları paralel bir demet şeklinde silindirik bir soğurucuya yönlendirmiş ve soğurucunun arkasına disk şeklinde küçük bir vakum dedektör yerleştirilmiştir. Problem geometrisindeki tüm bileşenler numune dışındaki materyallerle etkileşimi önlemek için bir vakum küresi ile çevrelenmiştir. Bu şekilde, simülasyon düzeneği dedektör akısına saçılan fotonların katkı yapmamasını sağlamıştır. Simülasyonlar, 10 keV-20 MeV enerji aralığında 36 farklı foton enerjisinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları literatürde var olan ölçüm değerleri ve teorik veriler ile çok iyi uyum göstermektedir ve Monte Carlo tekniğinin kütlesel zayıflatma katsayılarının hesaplanması için bir alternatif olarak kullanılabileceğini ortaya çıkarmıştır.

Last modified: 2019-12-18 16:01:23