ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Voltaj ve Akım Değerlerinin Hasta Dozu Üzerindeki Etkilerinin CTDI Fantomu ile Araştırılması

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 327-334

Keywords : CT; CTDI; Doz; Fantom;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bilgisayarlı tomografi (CT) günümüzde etkin bir şekilde kullanılan modern bir cihaz olup, tanısal görüntülemede çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı, CT’de tüp voltajı (kVp), tüp akımı (mAs) ve kesit kalınlığı değerlerini değiştirerek farklı çaplara sahip biri 16 cm çapında ve diğeri 32 cm çapında olan su eşdeğeri silindirik iki adet fantomda doz değişimlerini incelemektir. İyonizasyon odası ile okunan soğurulan doz değerleri bilgisayarda var olan bir paket programı yardımıyla ilgili parametrelere çevrilmiştir. Belli bir hacim için hesaplanan CTDIvol ve kesit alınan uzunluk boyunca aldığı toplam doz değerini veren DLP değerleri karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçlarından da görüldüğü gibi, doz artışı akım ve voltaj değerini arttırdıkça yükselmektedir. Özellikle kafa fantomu örneğindeki gibi küçük ve zayıf hastalarda doz artışı daha fazladır.

Last modified: 2019-12-18 16:01:23