ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Прагматизм оцінювання ризиків місцевих бюджетів

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.14, No. 42)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 110-118

Keywords : фінанси об’єднаних територіальних громад; бюджет ОТГ; бюджетний ризик; доходи місцевих бюджетів; видатки місцевих бюджетів;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Запропоновано власний методичний підхід до оцінювання ризиків місцевих бюджетів (в тому числі і бюджетів об'єднаних територіальних громад (ОТГ) в умовах реформування системи місцевого самоврядування та децен-тралізації влади. На основі визначеної методики проведено оцінку бюджетних ризиків із використанням досто-вірних емпіричних даних щодо кожного виду ризику – стрімкого падіння доходів місцевих бюджетів та стрімкого зростання і падіння видатків місцевих бюджетів за загальним і спеціальним фондами. Закцентовано увагу, що показники, отримані внаслідок оцінки ймовірності настання ризику місцевих бюджетів України за доходами і ви-датками, свідчать про емпіричну об'єктивність існування високого бюджетного ризику. основним виявом якого стане невиконання місцевих бюджетів. У даному контексті обґрунтована необхідність запровадження моделей та інструментів ризикоорієтованого управління фінансами на місцевому рівні на довготривалу перспективу.

Last modified: 2020-04-24 05:36:19