ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Принципи формування та функціонування фінансового механізму державно-приватного партнерства

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.14, No. 42)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 119-123

Keywords : фінансовий механізм; державно-приватне партнерство; принципи формування; принципи функ-ціонування; законодавче регулювання;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розкрито наукові підходи до розуміння принципів функціювання фінансового механізму на макро- й мікрорів-нях, а також принципів реалізації партнерських відносин держави і приватного сектору економіки. Виокремлено принципи формування та функціювання фінансового механізму державно-приватного партнерства. Обґрунтовано необхідність їх законодавчого закріплення задля забезпечення виконання фінансових зобов'язань учасниками парт-нерства, активізації розвитку партнерських відносин держави і бізнесу в перспективі

Last modified: 2020-04-24 05:38:13