ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Податкове планування та податкова оптимізація в системі управління підприємством

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.14, No. 42)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 125-130

Keywords : податкове планування; податкова оптимізація; податкова політика; облікова політика; до-кументообіг.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена дослідженню основних аспектів податкового планування та податкової оптимізації як складових процесу фінансового планування та функцій управління на підприємстві. У роботі охарактеризовано послідовні етапи розробки податкової політики з метою виявлення оптимального варіанту сплати податків і зборів з урахуванням існування альтернативних напрямів діяльності підприємства. Виокремлено етапи процесу податкового планування, що уможливить прийняття обґрунтованих адміністративних рішень задля оптимізації оподаткування суб'єкта господарської діяльності.

Last modified: 2020-04-24 05:39:47