ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Halojen Atomları ve Siyano Grubunun Hekzasen Molekülünün Optik, Elektronik ve Yük Transfer Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Moleküler Dizayn Yöntemi, Yapı-Özellik İlişkisi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.15, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 330-342

Keywords : İyonizasyon potansiyeli; Yoğunluk fonksiyon teorisi; Elektron afinitesi; Reorganizasyon enerji; Marcus teori; Yük taşıma oranı;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, π-konjugasyon yapısına sahip hekzasen molekülü, farklı halojen atomlar (Flor, Klor, Brom) ve molekülde farklı konumlandırılmış siyano grupları ile dizayn edilmiş, elektronik, optik ve yük transfer özellikleri zamana bağlı ve zamandan bağımsız Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (YFT) ile incelenmiştir. Dizayn edilen beş hekzasen türevinin yapı ve özellik arasındaki ilişkiyi kurabilmek için, moleküler geometri, reorganizasyon enerji, HOMO-LUMO orbital enerjileri, iyonizasyon potansiyeli (IP), elektron afinitesi (EA), geometriden dolayı nötr ve yüklü durumlara bağlı olarak bağ uzunluğu değişimi (BUD) üzerine substitüe etkisi incelenmiş ve etkiyi daha iyi anlayabilmek için sonuçlar hekzasen ve antrasen moleküllerin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Moleküllerin, elektron enjeksiyon bariyerinin hekzasen molekülünden daha düşük olduğu ve iyi bir boşluk taşıyıcısı olarak bilinen antrasenle kıyaslanabilir derecede etkili boşluk yük transfer oranına sahip olduğu belirtilmiştir. Dizayn edilen hekzasen türevlerinin, optoelektronik alanda potansiyel uygulamalar için ilgi çekebileceğini ve malzeme biliminde umut vaad edeceğini umuyorum.

Last modified: 2020-12-07 18:56:38