ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TIBBIY MAHSULOTLARNING NOQONUNIY ALMASHINUVIGA QARSHI KURASHUVCHI XALQARO MEXANIZMLAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 227-234

Keywords : ibbiy mahsulot; soxtalashtirish; ayriboshlash; maxsulot; dorixonach;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqola tibbiy mahsulotlar, ya`ni dori vositalari, tibbiy asbob-uskunalarining noqonuniy oldi-sotdisi, almashinuviga qarshi kurashuvchi xalqaro mexanizmlar, ularning hozirgi kunga qadar amalga oshirgan ishlari yoritilgan. Shuningdek, ushbu transmiliy jinoyatchilikka qarshi qo`llaniayotgan xalqaro huquqiy hujjatlar haqida ham keltirib o`tilgan.

Last modified: 2021-07-22 21:50:26