ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ABU BAKR AR-ROZIY ETIKASIDA INSONNING O‘Z KAMCHILLIKLARINI ANGLASHI VA UNI BARTARAF QILISHI MUHOKAMASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 68-72

Keywords : Etika; jamiyat; Galen; axloqiy kategoriyalar; ar-Roziy;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada hozirgi kunda dolzarb bo‘lgan insonning xulq atvoridagi e'tibor qaratilishi kerak bo‘lgan jihatlarga. Abu Bakr ar-Roziyning axloqiy fikrlari orqali mushohada yuritamiz.Ushbu maqolada insonning o‘z kamchilliklarini bilishi va uni qanday qilib bartaraf qilishi haqida fikrlar berilgan va asoslangan.

Last modified: 2021-10-08 05:57:10