ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

XITOY FALSAFIY TAFAKKURIDA PRAGMATIZM OQIMINING SHAKLLANISHI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 421-426

Keywords : pragmatizm; Hu Shi; Jon Dyui; Pekin Universiteti Jurnali; ta’lim falsafasi; liberalism; eksperimentalizm; redologiya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

20-asrning birinchi yarmida Xitoy eski siyosiy, ijtimoiy, madaniy institutlarni sindirish va yangi tuzilmalarni shakllantirishning qiyin davrini boshdan kechirdi. Ushbu jarayon jahon madaniy tajribasini o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lib, an'anaviy dunyoqarash va nazariy fikrlashning muqarrar ravishda qayta qurilishi, rivojlangan mamlakatlarda o'sha davr tomonidan umuman qabul qilingan falsafiy va ilmiy nutq me'yorlarini tasdiqlash bilan birga kechdi.

Last modified: 2021-10-18 14:52:11