ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

QADIMGI XITOYDA SUD-HUQUQ SOHASI HUJJATLARINING SHAKLLANISHI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 470-477

Keywords : Chjou davlati; qonunnoma; Susong fadian; Van-Mu; “Qonunlar sharhi” Vey podsholigi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada Miloddan avvalgi X asrda Chjou davlatida van – Mu tomonidan 3000 ta moddaga ega bo‘lgan 诉讼法典 susong fadian jinoyat kodeksi – jazolar haqidagi qonunnoma ishlab chiqilganligi va undagi asosiy g'oyalar tahlil qilib o'tilgan. Qonunnomada aybni yengillashtiradigan va og‘irlashtiradigan holatlar haqida gapirilgan, ehtiyotsizlikdan va qasddan qilingan xatti-harakatlar bir-biridan ajratilgan. Qonunnoma alohida sud qarorlari yozuvi bo‘lganligi ehtimoldan holi emas, unda avvalo odat huquqi me'yorlari mustahkamlangan

Last modified: 2021-10-19 05:19:20