ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

QURILISH KONSTRUKSIYASI FANINI FANLARARO INTEGRATSION O'QITISH ASOSIDA TALABALARNI KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 600-604

Keywords : O’zbekiston Respublikasida; qaror; qurilish tashkilotlari; konstruktivizm; talabalar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada Qurilish konstruksiyasi fanini fanlararo integratsion o'qitish asosida talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirish, O'zbekiston Respublikasida qurilish sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, Qurilish sohasi haqida ma'limotlar keltirilgan

Last modified: 2021-10-25 06:20:31