ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

HARBIY TA’LIM MUASSALARIDA YOSHLARNI MA’NAVIY TAHDIDLARGA QARSHI IMMUNITETINI KUCHAYTIRISH OMILLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 666-672

Keywords : harbiy ta’lim muassalari; yoshlar; «ma’naviy tahdid»; harbiy ta’lim; harbiy tarbiya; buzg‘unchi mafkura; mafkuraviy immunitet; xavfsizlik.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada harbiy ta'lim muassasalarida yoshlarga «ma'naviy tahdid», «ommaviy madaniyat» kabi salbiy tushunchalarning mohiyatini to‘g‘ri anglab yetishlari, unga qarshi immunitetini oshirish masalalariga e'tibor qaratildi. Shuningdek, maqolada harbiy ta'lim muassasalarida olib boriladigan mafkuraviy profilaktika yoshlarimizni buzg‘unchi g‘oyalar ta'siridan himoyalashning o‘ziga xos jihatlari yoritib berildi.

Last modified: 2021-10-29 14:36:34