ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BO‘LAJAK CHEMPIONNI MUSOBAQAGA TAYYORLASH JARAYONIDA PEDAGOGIK FAOL METODLARNING AHAMIYATI VA NATIJADORLIGI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 673-677

Keywords : Musobaqa; sport; ruhiy holat; sportchi; murabbiy; uslub; natija;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada sportchini musobaqalarda tayyorlashda pedagog-o‘qituvchining o‘rni, yangi pedagogik metodlarining ahamiyati xususida so‘z boradi. Ayniqsa uning ruhiy holatidagi imkoniyatlari murabbiyning mahoratiga bog‘liqligi, shogirdi yuqori natijalarni qo‘lga kiritishida o‘ziga xos uslublarning samaradorligi misollar bilan tahlil qilinadi.

Last modified: 2021-10-29 14:39:53