ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

INGLIZ TILI FANINI O`QITISHDA YANGI INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 678-682

Keywords : Ingliz tili; metodika; fan; uslub; dars; o`quvchi; pedagog;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada ingliz tili fanini o`qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati xususida so`z yuritilar ekan, fanni o`zlashtirish biroz murakkabligini hisobga olgan holda o`quvchining barcha imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek tilni rivojlantirishda yangi metodlardan misollar keltirilib, uning ahamiyati ochib beriladi.

Last modified: 2021-10-29 14:40:59