ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TURKIY TILLAR TILSHUNOSLIGIDAGI MATN NAZARIYASI VA MOHIYATI TALQINI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 689-696

Keywords : matn nazariyasi; matn lingvistikasi; matn birliklari; abzats;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada o'zbek va boshqa turkiy tilshunosligida matn tushunchasining va nazariyasining mohiyati xususida so'z boradi. Tadqiqot natijalarida turkiy va o'zbek tilshunosligida matnga berilgan baho va mazkur hodisaga turlicha yondashuvlar mavjudligi ko'rsatib berilgan.

Last modified: 2021-10-29 14:43:23