ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MEHRIBONLIK UYLARI BOSHLANG’ICH SINF TARBIYALANUVCHILARIDA MILLIY G’URURNI HADISLAR ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 952-961

Keywords : Mehribonlik uylari; boshlang’ich sinf; tarbiyalanuvchi; milliy g’urur; hadis; g’urur; interaktiv metod; ijtimoiy himoya; mashg’ulot; tarbiyachi; faxr; iftixor; faxrlanish; mag’rur; quvonch; quvonish.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada Mehribonlik uylarining boshlang'ich sinf tarbiyalanuvchilarida milliy g'ururni hadislar asosida shakllantirish haqida fikr yuritilgan. Ushbu maqsadni samarali amalga oshirishda mavzuning nazariy va amaliy ahamiyati yuzasidan fikrlar bayoni keltirilgan. Mavzuning bugungi kunda dolzarbligi misollar yordamida aniqlangan. Milliy g'ururni shakllantirishning samarali usullari interaktiv metodlarni qo'llash asosida yoritilgan. Ijobiy natijaga erishganlik darajasi jadval va diagrammalarda o'z ifodasini topgan. Maqola xulosasi natijasida tavsiyalar keltirilgan.

Last modified: 2021-11-07 17:42:56