ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TALABA-YOSHLAR ONGIDA MA’NAVIY BO’SHLIQNI TO‘LDIRISHDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 962-966

Keywords : Yoshlar va ma’naviyat; milliy ma’naviyat; mafkura; milliy g‘oya; mafkuraning turlari; mafkuraning shakllari; milliy mafkura; milliy istiqlol mafkurasi; milliy istiqlol mafkurasining asosiy g‘oyalari;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, bugungi kunda talaba-yoshlar ongidagi ma'naviy bo‘shliqni to‘ldirish, tafakkurida sog‘lom dunyoqarash asoslarini shakllantirish hamda yoshlarni Vatanga muhabbat va hurmat ruhida tarbiyalash muhimligi ta'kidlangan.

Last modified: 2021-11-07 17:44:02