ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

OLIY TA’LIMDA RUSIYZABON GURUH TALABALARIGA “O‘ZBEK TILI-DAVLAT TILI”, “O‘ZBEK TILINING IMLO QOIDALARI” MAVZUSINI O‘RGATISH BO‘YICHA AYRIM TAVSIYALAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1039-1047

Keywords : Asos va qo‘shimchalar imlosi; tovush o‘zgarishlari; bosh harflar imlosi; chiziqcha bilan yozish; so‘zlarni qo‘shib va ajratib yozish talablari; bo‘g‘in ko‘chirish qoidalari; orfografik me’yor; savodxonlik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada talabalarning davlat tilida og‘zaki va yozma matn yaratish savodxonligini shakllantirish, tilimizning ma'no yaratish birlamchi xususiyatini his qilish, jamiyatning barcha sohalari rivojida istiqbolli ezgu so‘zning asos bo‘lishini anglash zaruriyati haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, pedagoglarga talabalarda orfografik me'yor ko‘nikmasini mustahkamlash bo‘yicha ayrim tavsiyalar beriladi.

Last modified: 2021-11-07 17:58:17