ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘ZBEKISTON VA KOREYA RESPUBLIKASI: DAVLATLARARO MEHNAT MIGRATSIYASINING RIVOJLANISHI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1053-1064

Keywords : tlar strategiyasi; migratsiya; mehnat munosabatlari; investitsion hamkorlik; jinoyatchilik; ijtimoiy himoya; hukumatlararo bitim; muhojir; millatlararo totuvlik; hamkorlik; hamjihatlik; ijtimoiylashuv; madaniy aloqalar; tarixiy voqea.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasidagi mehnat migratsiyasi bo‘yicha o‘zaro hamkolik aloqalarining rivojlanish bosqichi to‘plangan statistik ma‘lumotlarni izchillik, mantiqiylik va ilmiy tahliliy tamoyillar asosida yoritilgan. Shuningdek ikki mamlakat fuqarolarining inson resurslarini rivojlantirish bilan bog‘liq muammolarini hal etish orqali fuqarolarning ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlarini yanada rivojlantirishga qaraqtilgan hamkorlik jarayonlari ilmiy tahlildan o‘tkazilgan. Inson resurslarini rivojlantirish dasturining rivoji jarayonida nafaqat moddiy manfaatdorlik yotishi balki, ikki davlat o‘zaro yaqinlashuv jarayonida ijtimoiy-madaniy aloqalarning rivojlanish istiqbollari ilmiy asosda tahlil etildi. Mazkur tadqiqot ishi doirasida O‘zbekistondagi ijtimoiy muammolardan hisoblangan ishsizlik bilan bog‘liq holatlar va ularni bartaraf etishda inson resurslarini foydali hamda maqsadli mehnatga yo'naltirish bilan bog‘liq islohatlar mazmuni ham yoritilib o‘tilgan.

Last modified: 2021-11-07 18:00:32