ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TADBIRKORLIK YO‘LI BILAN TABIIY IPAK XOM ASHYOSINI YETISHTIRISH HOLATLARI VA ISTIQBOLLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 14-19

Keywords : Tut bargi; ipak qurti; ipak qurtini boqish; tabiiy usul; pilyonka usuli; pilla; pilla og‘irligi; xom ipakni chiqishi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Adqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati pilla xom ashyosini sifatli yetishtirish ishlarini takomillashtirishdan iboratdir. Ipak qurtini boqish davrida asosiy ta'sir qiluvchi omillaridan biri havo harorati va uning nisby namligi bo‘lib, bu asosan ipak qurtini rivojlanishi oziqlanishiga katta ta'sir qiladi. Tadqiqot davomida ipak qurtini boqish davri uchun tabiiy usulda optimal havo harorati f, Co 24-25, nisbiy namligi W,% 65-70 bo‘lsa, plyonka ostida esa optimal havo harorati f, Co 25-26, nisbiy namligi W,% 75-80 ko‘rsatkichlarga erishish orqali unga ta'sir qiluvchi omillarni o‘rganib, yangi texnologiya asosida plyonka ostida ipak qurtini parvarishlash joriy qilish sifatli pilla yetishtirish, zot va duragaylarni to‘g‘ri tanlashni tavsiya etad

Last modified: 2021-11-07 18:02:33