ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ALOUDDIN ATOMALIK JUVAYNIYNING “TARIXI JAHONGUSHOY” ASARI XORAZMSHOHLAR DAVLATI TARIXIGA OID MUHIM MANBA

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 322-329

Keywords : Xorazmshohlar davlati; Alouddin Atomalik ibn Bahouddin Muhammad alJuvayniy; “Tarixi jahongushoy”; fors; jild; mo‘g‘ul.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada Anushteginiylar sulolasi asos solgan buyuk Xorazmshohlar davlatni mo‘g‘ullar tomonidan istilo qilinishi voqealari bayon etilgan tarixiy manba “Tarixi jahongushoy” asari haqida bayon etilgan. Bu asarning muallifi Alouddin Atomalik ibn Bahouddin Muhammad alJuvayniyning hayoti, ilmiy merosi, asarning o‘rganilganlik darajasi tarixiylik, tanqidiy, qiyosiy-mantiqiy tahlil, xolislik tamoyillari kabi tarixiy metodlardan foydalangan holda qayd etilgan.

Last modified: 2021-12-26 03:56:56