ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SAUDIYA ARABISTONDAGI O`ZBEK (TURKISTONLIK)LARGA DOIR TARIXIY JARAYONLAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 895-900

Keywords : Markaziy Osiyo; o`zbek; Saudiya Arabiston; millat; islom; Makka; Madina; haj;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada, Markaziy Osiyoda katta etnik millatlardan biri o`zbek xalqining bugungi kunda jahon xalqalari orasida tutgan o`rni, shu bilan birga o`zbek xalqining dunyo bo`ylab tarqalishi, jumladan Saudiya Arabistondagi o`zbeklarning hayoti va ularning ushbu mamlakatda joylashuv tarixi haqida so`z boradi

Last modified: 2021-12-27 22:22:38